OBWIESZCZENIE

Na podstawie statutu sołectwa Izdebno Nowe oraz uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 895/2023 z 27 lutego 2023 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminna Komisja Wyborcza obwieszcza:

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Sołectwa Izdebno Nowe
odbędą się na Zebraniu Wiejskim 20.04.2023 r. o godz. 18.00
w Świetlicy OSP w Izdebnie Kościelnym

Rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej prowadzi Gminna Komisja Wyborcza przy ul. Kościuszki 12A w Grodzisku Mazowieckim. Ostateczny termin zgłoszenia upływa 31.03.2023 r. o godz. 15:00. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 12A oraz na stronie www.grodzisk.pl

Zgłoszenia dokonać może mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania. Kandydować może wyłącznie osoba posiadająca czynne prawo wyborcze – tj. figuruje w rejestrze wyborców.

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa poparte musi być podpisami co najmniej 5% wyborców – tj. 10 podpisów

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Sołeckiej poparte musi być 2% wyborców, jednak nie mniej niż 10 osób – tj. 10 podpisów.

Wyborca może udzielić poparcia (podpisać się na liście) dowolnej liczbie kandydatów.

Nie obowiązuje cisza wyborcza.

Gminna Komisja Wyborcza

Wzór zgłoszenia kandydata (plik PDF – 195 KB)