Ogłoszenie o naborze wniosków o zakup paliwa stałego (węgla kamiennego)

Komunikat Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński ogłasza, że Gmina Grodzisk Mazowiecki rozpoczyna nabór wniosków o zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach.

Wnioski o zakup mieszkańcy mogą składać na piśmie od 16.11.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32A (sala obsługi klienta na parterze) lub drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej adres epuap: /opsgro/SkrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o zakup można składać:

  • do 31.12.2022 r. na zakup węgla w ilościach przysługujących do 31.12.2022 r. oraz do 30.04.2023 r.,
  • od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r. na zakup węgla w ilościach przysługujących do 30.04.2023 r.

Do dyspozycji mieszkańców pod numerem 720 909 216 została uruchomiona infolinia, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące składania wniosków.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  1. 1500 kg – do 31 grudnia 2022 r.,
  2. 1500 kg – od 1 stycznia 2023 r.

W ramach zakupu preferencyjnego będzie można nabyć paliwo stałe – węgiel kamienny: groszek (ekogroszek) oraz orzech.

Cena za 1 tonę węgla kamiennego bez względu na asortyment wyniesie 1980 zł do zapłaty.

Gmina przygotowała system dystrybucji węgla wśród mieszkańców. Obecnie oczekujemy jedynie na podpisanie z Gminą umowy przez Polską Grupą Węglową S.A. na dostawę węgla dla mieszkańców, co umożliwi rozpoczęcie realizacji złożonych wniosków.

O rozpoczęciu terminu przyjmowania opłat za węgiel i miejscu oraz terminie jego odbioru poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Składanie wniosku o zakup paliwa stałego w 5 krokach:

  • złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • poinformowanie mieszkańca o wyniku rozpatrzenia wniosku,
  • wydanie potwierdzenia uprawnienia do preferencyjnego zakupu węgla,
  • uiszczenie opłaty,
  • odbiór węgla w gminnym punkcie odbioru węgla.